top of page

88年佛七第一天開示 — 省庵大師勸發菩提心文

  相與得此人身,又得出家,又受具戒,又遇道場,又聞佛法,又瞻舍利,又修懺法,又值善友,又具勝緣,不於今日發此大心,更待何日。唯願大眾,愍我愚誠,憐我苦志,同立此願,同發是心。未發者今發,已發者增長,已增長者今令相續。勿畏難而退怯,勿視易而輕浮,勿欲速而不久長,勿懈怠而無勇猛,勿委靡而不振起,勿因循而更期待,勿因愚鈍而一向無心,勿以根淺而自鄙無分。譬諸種樹,種久則根淺而日深﹔又如磨刀,磨久則刀鈍而成利。豈可因淺而勿種,任其自枯﹔因鈍弗磨,置之無用。又若以修行為苦,則不知懈怠尤苦。修行則勤勞暫時,安樂永劫,懈怠則偷安一世,受苦多生。況乎以淨土為舟航,則何愁退轉,又得無生為忍力,則何慮艱難。當知地獄罪人,尚發菩提於往劫,豈可人倫佛子,不立大願於今生。無始昏迷,往者既可不諫,而今覺悟,將來猶尚可追,然迷而未悟,固可哀憐,苟知而不行,尤為痛惜。若懼地獄之苦,則精進自生,若念無常之速,則懈怠不起。又須以佛法為鞭策,善友為提攜,造次弗離,終身依賴,則無退失之虞矣。勿言一念輕微,勿謂虛願無益,心真則事實,願廣則行深。虛空非大,心王為大﹔金剛非堅,願力最堅。大眾誠能不棄我語,則菩提眷屬從此聯姻,蓮社宗盟自今締好。所願同生淨土,同見彌陀,同化眾生,同成正覺。則安知未來三十二相,百福莊嚴,不從今日發心立願而始也。願與大眾共勉之。幸甚。幸甚。

節錄於《省庵大師·勸發菩堤心文》

各位師公、師父、各位同學:

  今天是佛七第一天,剛剛我讀誦的是省庵大師的“勸發菩提心文”末段。從大師的開示裡,我們知道了今日因緣的可貴與精進修行的必要。精進修行固然是苦,而懈怠更是苦上加苦。精勤之苦只是短暫的,因為篤定明瞭,所以不僅將來可得無上道果﹔馬上的,此生的身心,也能變的明智而輕安。「懈怠」,卻不只要招感來生無邊苦報現前,更要嘗受的空洞與不安的痛苦。

  各位同修,「修行」就如耕作,一分耕耘,必有一分收穫,而耕耘最重要的就是立志與行動。大師剴切的勉勵,現在就請大家奮發道志,端恪一心,不但今生立志精進修道,此時更虔誠、猛切、提起聖號 ── 南無阿彌陀佛!

相關文章

查看全部

108年精進佛三第2天開示

108.12.28 念佛調心 — 佛念住 此刻已是佛三第二天的尾聲,昨天說四聖諦的第一諦 — 苦聖諦(苦的事實)。這苦是就有情的身心來說,尤其是有情當中的人類。人的身心活動複雜,太多眼下、耳下…感官觸對下的可樂不可樂境,都強烈地左右著人,因此,人的苦痛特別多。要能撇下這些干擾,朝清淨莊嚴的方向生心的,畢竟是人中的極少數。人因為感覺細膩,便容易陷落愛憎,雖叫苦連天,卻不想遠離,既撤不出距離,哪能發起

108年精進佛三第1天開示

108.12.27 生命的艱辛 — 苦諦 現代人,比較不是衣食不足,生活過不去。倒是太多人,衣食無缺,而心難平安。時代風潮,洋溢著〝只要我願意,沒什麼不可以〞的氣息。過度偏差的個人主義,引發超常病態的自我膨脹,從個人到社會,對錯不分,是非混亂。若問,這是怎麼回事?佛法說,這是共業的“苦”的世間。 經說:「十方諸佛以苦為良師。」因為知〝苦〞,可令人生起離苦的警覺性,引人另闢莊嚴高貴的人生大道。常有人

107年精進佛三第3天開示

108.01.01 一心的訓練 單一所緣 — 阿彌陀佛 現在是第三天的最後一支香,這三天,從早到晚都是念佛,是以一個境界拿住我們心的訓練。為什麼要這樣子?因為我們的心習慣在難以數計 難以想像 難以控制的境界奔馳打轉,就是想不要這樣,也沒辦法。假設我們已非常習慣於心的紛動而不覺疲累,對這三天的訓練就不會感到如何的可貴難得。假若已有些生活體驗,有些向內觀察的功夫,或者有一點感覺到 生命不僅是這樣過活,

Comentários


bottom of page